Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. ulegnie zmianie rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami jakie weszły do rozkłady jazdy.                                                                                      Data i Godzina:
 • Pogoda:  Plan Komunikacji Miejskiej:  Akcja życzliwość:
  Losowe zdjęcie:

  g2.jpg  Jesteśmy na FACEBOOK - u :
  Ankieta:

  Jak oceniasz rozkład jazdy komunikacji miejskiej
   
  Liczba Odwiedzających:

Komunikaty

komunikaty na 1 września 2013

 

 

Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach

Najpóźniej ze służb komunalnych ruszyła Komunikacja Miejska (na początku nosiła ona nazwę Miejska Komunikacja Samochodowa (MKS)). Przez długi powojenny okres Suwałki miały jej namiastki w postaci usług dorożkowych oraz autobusów PKS. Postój dorożek znajdował się na Placu Wolności (dziś Plac Piłsudskiego koło kościoła św. Aleksandra). W kwietniu 1951 roku MRN wyznaczyło dorożkom róg tego placu i ul. Konopnickiej, gdyż blisko poprzedniego miejsca znajdowała się studnia. Natomiast już w kwietniu 1947 roku przygotowane zostały przystanki Samochodowej Komunikacji Miejskiej, o czym świadczyły wykopane w poszczególnych punktach miasta słupy z tablicami, może już wtedy przeznaczone dla autobusów PKS.

Jednak dopiero na początku 1953 roku władze miejskie zwróciły się do dyrekcji PKS o uruchomienie miejskiej komunikacji, a 23 lutego 1953 roku wyznaczona została trasa (ulicami Kościuszki, Kolejową, Noniewicza, Utratą Długą), osiem przystanków i

goOtwarcie komunikacji miejskiej dziny odjazdów autobusów w mieście. Rozkład jazdy uwzględniał potrzeby pracowników zakładów, które mieściły się poza Suwałkami, oraz przyjazdy i odjazdy pociągów osobowych. Tak więc w ograniczonym stopniu autobusy PKS zastępowały komunikację miejską do początków lat siedemdziesiątych.

W celu zwiększenia funduszów oraz stworzenia mieszkańcom dogodnego dotarcia do stacji kolejowych okolicznych miejscowości, zarząd miasta przyjął 16 marca 1947 roku wniosek o wszczęcie starań o uzyskanie koncesji na miejska komunikację samochodową.

Otwarcie komunikacji miejskiej po wielu latach zabiegów należało niewątpliwe do najważniejszych wydarzeń w życiu mieszkańców. 28 września 1971 roku po pół roku starań uruchomiono w Suwałkach Komunikację Miejską.

Początkowo Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej nie posiadał własnej bazy na autobusy, a warsztat remontowy był jedynie prowizoryczny. Zakład początkowo posiadał 5 autobusów marki ,,SAN", które często ulegały awariom, a części zamienne były niedostępne. Załogę zakładu tworzyło 16 osób, w tym 7 kierowców, obsługujących 2 linie komunikacyjne o łącznej długości 12 km:

Trasa 1: Dworzec PKP – Papiernia
Trasa 2: Elewator zbożowy – PKP – Poczta – elewator

W 1971 roku przewiózł 203 000 pasażerów.

Od 1972 roku Zakład otrzymał 10 autobusów, co pozwoliło na utworzenie 2 nowych tras letnich, na tzw. liniach zielonych, obejmujących Wigry, Stary Folwark oraz Zatokę Słupiańską. Przewieziono wówczas w ciągu roku 991 000 pasażerów. Linie te kursowały od maja do września.

Początkowo zakład mieścił się w browarze i właściwie nie miał swojego zaplecza. Zatrudniał wtedy 16 osób, w tym 7 kierowców.

W 1973 roku 13 autobusów obsługiwało pięć tras o łącznej długości 25 km i przewiozło 1 600 000 pasażerów.

W 1975 roku zaś 23 autobusami na tej samej liczbie tras, ale o długości aż 112 km, przewieziono 1 900 000 osób. W okresie tym komunikacja miejska przynosiła straty, z powodu wysokich wydatków na zakup nowych pojazdów, urządzenie zajezdni na terenie własnej bazy, budowę wiat przystankowych oraz wysoką awaryjność taboru.

W 1977 roku przewieziono 2 327 000 osób. Łączna długość obsługiwanych wówczas ośmiu linii wynosiła 81 km, w tym 24 km do wsi otaczających Suwałki, tj. Papierni, Poddubówka, Płociczna (przez Sobolewo), Krzywego, Potaszni, Żylin, Szwajcarii, Nowej Wsi. Nieustanną bolączką ZKM była duża awaryjność autobusów, co powodowało problemy z realizowaniem wszystkich kursów.

W 1983 roku sytuacja przewozowa uległa poprawie. Tabor składał się z 30 pojazdów (23 „Autosany” i 7 „Jelczy”), a liczba przewiezionych pasażerów na 13 liniach wzrosła do 5 000 000 w ciągu roku. W kolejnych latach notowano systematyczny wzrost liczby użytkowników komunikacji miejskiej.

W 1985 roku W wyniku wyżu demograficznego Suwałki liczyły już 51 486 obywateli, a autobusy przewiozły 6 690 000 pasażerów (50% więcej pasażerów niż pięć lat wcześniej).

W 1986 roku Uruchomiono najważniejszą, także obecnie, linię nr 14, która łączyła centralną część miasta z Osiedlem Północ i Szpitalem Wojewódzkim. Sieć komunikacyjna wynosiła wówczas 123 km, w godzinach szczytu autobusy kursowały co 5 – 8 minut, a w pozostałych porach dnia co 15 minut.

W 1988 roku Zakład Komunikacji Miejskiej 37 autobusami przewiózł 7 642 000 pasażerów. Zatrudnienie wzrosło z 20 do 52 pracowników. Największą bolączką zakładu w tym czasie była ogromna awaryjność i przeładowanie pojazdów, brak części do nich i nowej zajezdni. Pasażerowie narzekali natomiast na przepełnione autobusy, ciągłe zmiany tras i rozkładów jazdy oraz zrywanie kursów. Wciąż komunikacja miejska przynosiła straty.

W 1989 roku Suwałki przekroczyły 60 000 mieszkańców, a liczba przewiezionych pasażerów była bliska 8 000 000 w ciągu roku. Przedsiębiorstwo wymieniło stary tabor autobusowy na nowy, który w efekcie składał się z 43 autobusów.

W 1990 roku ,Zakład Komunikacji Miejskiej za pomocą 47 autobusów, przewózł 5 734 000 pasażerów, przy zatrudnieniu 76 osób, w tym ponad 60 kierowców.

W 1997 roku komunikacja miejska wzbogaciła się o 5 autobusów marki Jelcze M 120 (dostały one numery taborowe 100, 101, 102, 103, 104).W pojeździe 102 zostały zamontowane nowoczesne kasowniki pokazujące godzinę oraz tablice świetlne wyświetlające numer linii.

W 1999 roku pojawiły się pierwsze autobusy przegubowe "Ikarusy 280.26", a dotychczasowe kasowniki zastąpiły nowe, elektroniczne, z zegarkami wskazującymi godzinę.

W 2002 roku Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił 3 autobusy nowej generacji, marki Solaris Urbino 12 (otrzymały one numer taborowe w zakresie od 108 do 110). Autobusy o łącznej długości 12 m, niskiej podłodze i z miękkimi siedzeniami wyjechały na linie i obsługiwały najczęściej "czternastkę". W 2002 roku zaczęła się też era nowego malowania autobusów suwalskiej komunikacji miejskiej – na żółto-zielono.

W 2004 roku ZKM wzbogacił się o 2 najmniejsze z całej floty 43 autobusów Jelcze M081MB/3 (otrzymały numery taborowe w zakresie 111 i 112). W tym samym również roku ZKM zakupiło z POM Suwałki używanego Jelcza PR110U (otrzymał numer 113). Przeszedł gruntowny remont i wyjechał na trasy w żółto-zielonych barwach.

W 2005 roku do taboru ZKM dołączyły kolejne dwa używane pojazdy (tym razem z PKS Grodzisk Mazowiecki – ajenta warszawskiego) – Jelcze M120. Były to autobusy drugiej generacji z nowym plastikowym przodem i nowymi plastikowymi siedzeniami. Otrzymały one numery taborowe 114 i 115.

W 2006 roku Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił trzy autobusy typu MAN NL 202 (otrzymały one numerację 116, 117, 118). Many pochodzą od niemieckiego przewoźnika SWO Osnabrück. W tym też roku papierowe bilety miesięczne zostały zastąpione Suwalską Kartą Miejską.

W 2007 roku ZKM wzbogacił się o 3 Jelcze M120 Supero trzeciej generacji (o numeracji od 119 do 121). Były to używane autobusy od ajenta z Warszawy, od którego wcześniej zakupiono Jelcze # 114 i 115. W tym roku nastąpiła też gruntowna zmiana rozkładów jazdy i tras komunikacji miejskiej. Linie zostały zmienione częściowo, rozbudowane lub skrócone, a nawet ich część została usunięta z powodu nierentowności. W tym też roku doszło do zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Suwałki i Gminą Suwałki na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Suwałki. W ciągu roku przewieziono około 3 950 000 pasażerów.

W 2008 roku Zakład Komunikacji Miejskiej otworzył dwie specjalne linie ("Blues" w ramach Suwałki Blues Festival i coroczną linię "Cmentarną"). Zakupił też 3 pojazdy (dwa  MAN-y NG 272, autobusy 18 metrowe, które miały zastąpić wysłużone już Ikarusy 280.26. Dostały one numery taborowe #122 i #123. Zakupiono również i 12 metrowy pojazd Gräf & Stift NL202 #124). W związku z zakupami Zakład Komunikacji Miejskiej skasował 5 dotychczasowych wysłużonych staruszków. W tym również roku PGK odremontowało wysłużonego Ikarusa 280.26 #107, który służył do 2009 roku. Od grudnia na ulicach Suwałk można było zobaczyć 4 używane MAN-y typu NL 222, dostały one numery taborowe w przedziale od #125 do #129. Był to rok dużych zakupów używanych pojazdów.

Od 11 czerwca 2009 r. na ulice Suwałk wyjechało 12 nowych autobusów marki Irisbus Crossway 12 LE. Dostały numery od 130 do 141. Był to pierwszy zakup nowych pojazdów sfinansowany w pełni przez Unię Europejską. Powstały też trzy nowe linie: "1", "22" i "23". Linia 1 i 23 były to linie obsługujące przeniesiony z ulicy Świerkowej na ulicę Grunwaldzką bazar. Kursowały wyłącznie w sobotę w godzinach 6:30 - 12:00 Linia 22 była to tzw Zielona Linia w większości trasy pokrywająca się z linią 4. Kursowała do Gawrych Rudy nad Zatokę Słupiańską. Kursy odbywały się w wyłącznie w soboty niedziele i święta.  Dzięki projektowi unijnemu ustawiono 20 wiat przystankowych. Nastąpiła również zmiana sposobu naliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ciągu roku przewieziono około 3 370 000 pasażerów.

W 2010 roku realizacja projektu unijnego, w ramach którego zakupiono: 15 autobusów marki Mercedes 628 Conecto LF (numery taborowe od #142 do #156), holownik, samochód wsparcia logistycznego, system zarządzania komunikacją miejską, 24 wiaty przystankowe i 10 elektronicznych tablic przystankowych.Unia Europejska sfinansowała 81% wydatków na wymienione wyżej inwestycje. Na przełomie lipca i sierpnia MAN NL 222#128 oraz Gräf & Stift NL202 #124 przechodziły testy w Skarżysku Kamiennej. Skarżysko Kamienna stała się właścicielem wystawionych na sprzedaż autobusów ZKM Suwałki: MAN-ów NL222# 125,126,127,128, Gräfa & Stifta NL202 #124. W ciągu roku przewieziono około 3 340 000 pasażerów.

Od 1 września 2011 r. nastąpiła optymalizacja suwalskiej komunikacji miejskiej, mająca na celu poprawę oferty przewozowej komunikacji miejskiej, w ramach której dokonano zmian w przebiegu poszczególnych linii komunikacyjnych. Niektóre linie zostały usunięta, niektóre nowe, a jeszcze niektóre jedynie tylko nieznacznie zmienione. Zmienią się również ceny biletów oraz szata graficzna rozkładów. Na przystankach pojawiły się nowość dla pasażerów. Plany miasta z zaznaczeniem w jakich kierunkach porusza się komunikacja miejska. W dniu 7 listopada zawieszono działalność linii 1 kursującej na trasie Szpital - Emilii Plater - Szpital. A w grudniu wprowadzono pierwsze korekty nowego rozkładu jazdy.

W 2012 rok na pojazdach marki Irisbus Crossway LE 12 zaczęły się pojawiać się pierwsze reklamy typu FullBack. W lipcu na sprzedaż zostały ponownie wystawione pojazdy marki Jelcz M120/2 # 114 i # 115 oraz Jelcz M120/3 SUPERO #119 i #120 oraz #121 oraz jeden z minibusów Jelcz MB081MB3 #111. Dnia 15 czerwca została utworzona nowa pętla przy ulicy 1. Maja nieopodal budynku ZUS-u. Od listopada 2012 autobusy skrócone do Parku Marii Konopnickiej zatrzymywały się na prowizorycznej zatocze przy ulicy Błogosławionej Siostry Kanizji przy Sercu Suwałk.

W 2013 roku od 1 stycznia reaktywowano linię 5 kursującą do na trasie: Kościuszki - Noniewicza - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja - Szpitalna - Biała Woda - Żywa Woda. Kursowała ona wyłącznie w dni nauki szkolnej. Pięć kursów zostało linii 5 zostało wyodrębnione z linii 14. W tym to miesiącu utworzono również dodatkowych 3 przystanków przy ul. Walerego Romana, Hamerszmita oraz w Żylinach/PKS. Na czas remontu Plac Piłsudskiego od 16 kwietnia do 15 czerwca 2013 r. autobusy linii 3,5,6,9,10,11,19,21 jeździły objazdem przez ulicę Emilii Plater. Został tam reaktywowany przystanek 259 - Emilii Plater i stał się on

przystankiem tymczasowym, na żądanie. 1 września 2013 r. została uruchomiona nowa linii nr 7, która przejęła część kursów dotychczasowej linii nr 14.

W czerwcu 2014 roku ZKM Suwałki testowało Mercedesa Conecto LF 18. Pojazd gościł w naszym mieście przez 2 tygodnie i obsługiwał linie 7,14,19, 21. W czerwcu po testach ZKM Suwałki wzbogacił się o MANa NG 313, który otrzymał numer taborowy #157. Pierwszy pojazd, przegubowy z zimnym nawiewem w przestrzeni pasażerskiej. Dnia 1 września 2014 r. po wznowieniu kursowania autobusów po okresie wakacji zawieszono działalność 3 z 4 kursów linii 12. 1 Listopada 2014 r, jak co roku uruchomiono dodatkowe linie dowozowe do cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta. Dokonano również zmian w liniach 18,19 oraz 21.  Dnia 1 Grudnia 2014 r. uruchomiono nową linie nr 13, której zadaniem było skomunikowanie osiedla Północ ze

Specjalną Strefą Ekonomiczną w czasie 21 minut a nie jak do tej pory 41.

W styczniu 2015 roku ZKM starał się o zbudowanie strony internetowej z informacjami niezbędnymi dla pasażera jednak w połowie marca strona została zawieszona. W lutym na przystanku Utrata/Dworzec PKS została wymieniona wiata przystankowa, na nowy typ wiaty, którego jeszcze w naszym mieście nie było. 25 Lutego uruchomiono specjalne bezpłatne połączenie ze Szkołą przy ulicy Sikorskiego, gdzie odbywała się 2 już z cyklu imprez Kre@tywne Suw@łki 2. Od 1. Marca wprowadzono również zmiany w kursowaniu linii 9, 11 i 12 oraz 19 w niedziele i święta. Linie 11 i 12 skierowana na nową część ulicy Warszawskiej, a wszystko to na prośby mieszkańców, który skarżyli się, iż młodzież gromadząca się w wiacie hałasuje i spożywa alkohol. Od 18 marca do 30 marca w autobusach komunikacji miejskiej można było spotkać ankieterów, który zostali zatrudnieni przez firmę PTC Marcin

Gromadzki, których celem było badanie zapełnienia autobusów poszczególnych linii oraz notowanie uwag pasażerów dotyczących funkcjonowania autobusów komunikacji miejskie

j. Po przejęciu przez Zarząd Dróg i Zieleni opieki nad tabliczkami z rozkładem jazdy informacje wywieszane na przystankach dość często były mylone, poucinane lub nieaktualne. Miłośnicy Komunikacji Miejskiej wystosowali pismo z prośbą o uporządkowanie sprawy tabliczek i rozkładów. 26 marca Miłośnicy Komunikacji Miejskiej opublikowali oraz dostarczyli propozycję projektu zmian infrastrukturze (część 1) oraz w rozkładach jazd (część 2). Od 8 kwietnia 2015 r. linia 2 nie kursowała ulicą Nowomiejską, z

powodu jej remontu. 30 kwietnia 2015 r. lifting przeszła oficjalna strona PGK Suwałki, próżno jednak było szukać podstrony dotyczącej zmian w komunikacji. W k

wietniu tego roku doszło też do kilku dewastacji autobusów komunikacji miejskiej marki Irisbus Crossway LE 12. Miały one miejsce w tylnej części pojazdu. 15 Maja 2015r. na teren zajezdni autobusowej przybyły dwa używane autobusy marki Mercedes Citaro O530G otrzymały one numery taborowe #158 i #159. Pojazdy są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. 25 maja wyruszyły na trasy. 1 czerwca z okazji dnia dziecka PGK Suwałki zorganizowało darmowe przejazdy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodszych.14 czerwca na czas pierwszego biegu Suwałki 10,5 zmieniły się trasy linii 2,7,18, 19, 21.

20 czerwca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zabrał się za porządki w wiatach przystankowych oraz tabliczkach. Zniknęły zbędnie ustawione wiaty przystankowe z ulic Kościuszki, 2

4.Sierpnia oraz Reja. Wprowadzono również zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na czas wakacji. 29 czerwca rozpoczęła się naprawa pogwarancyjna kostki brukowej przy Placu Marii Konopnickiej, przez co linie 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18 z Osiedla Północ kursowały ulicą Kościuszki. Podczas plenerowej imprezy Suwałki Blues Festival wszyscy posiadający bilet na jakikolwiek koncert mogli podróżować autobusami komunikacji miejskiej za darmo. Na czas tego święta mieszkańcy oraz goście podróżowali autobusami linii 3,6,9,10,11,19,21, które miały zmienione trasy. Od 8 lipca do 10 lipca powrócono do napraw gwarancyjnych przy Placu Marii Konopnickiej i linie 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18 z Osiedla Północ kursowały zmienioną trasą. W lipcu na przystankach zaczęły się pojawiać duże tablice na rozkład jazdy - był to jeden postulat, który został wystosowany do ZDiZ w piśmie Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pod koniec lipca zaczęły się również ważyć losy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki oraz zostały zamontowane nadajniki WiFi, dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać za darmo z internetu w komunikacji miejskiej. W lipcu nastąpiło również otwarcie zakładu PADMA ART 3.0, przez co linia 21 zmieniła swoją trasę tak aby pracownicy z tego zakładu mieli ułatwiony dojazd do miejsca pracy. Od 7 sierpnia do 9 sierpnia trwały dni miasta zwane Jarmarkiem Kamedulski, w związku z powyższym została zamknięta ulica Kościuszki, a autobusy linii 11,19,21 jeździły objazdem. Od 1 września wrócił szkolny rozkład jazdy i zmieniły się godziny pracy Centrum Obsługi Pasażera przy Placu Marii Konopnickiej. Od września również zaczęły się malowania autobusów komunikacji miejskiej w barwy miejskie -> żółto-zielone. Na Mercedesach pojawiły się pierwsze reklamy. We wrześniu rozpoczął się również demontaż słupków przystankowych, które zostały zastąpione przez duże tablice na rozkład wewnątrz wiaty. Od 1 października zmieniła się trasa linii 11 został przesunięty przystanek początkowy i końcowy (pierwotnie był nim Wojska Polskiego/Warszawska a od 1 Października jest nim Warszawska/Poznańska). Od 31 października do 1 listopada funkcjonowała komunikacja cmentarna w postaci 3 linii> CB -> Grunwaldzka/Cmentarz Parafialny - Północna/os. Kamena CR -> Reja/Cmentarz Komunalny - 1.Maja/Pętla oraz CBR -> Grunwaldzka/Cmentarz Parafialny - Reja/Cmentarz Komunalny. Od 17 listopada zawieszono popołudniowy kurs linii 18 na Cmentarz Komunalny.

 

 
Discuss (739 posts)
toll-collection
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 30 2018 20:00:33
iflipped, ivnorthwest,
toll-collection
#127196
gsppass
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
Apr 30 2018 21:53:25
nike internationalist beige blau,air jordan 31 venom,adidas stan smith cf trainers,mens nike internationalist red purple,air max jewell gold,air jordan dominate 2 hvid
gsppass
#127232
globalsipl
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 03 2018 20:53:33
nike internationalist mid medium ash light ash hyper crimson hyper turquoise air jordan 11 retro red velvet quilts nike dunk sky hi mesh white nike hypershift grey green white air max tn black nike air max tn olive green nike air max 90 rojo under armour curry one white gold
globalsipl
#127458
shonicon
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 04 2018 09:05:38
nike air max n dorfin,air jordan 4 retro negro,kopacky nike mercurial vapor superfly 3,asics fonctionnement chaussures vert or,nike dunk violet dusk,nike blazer beige
shonicon
#127499
nudezings
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 06 2018 05:09:22
nike lunarglide 8 green white,air jordan retro 4 undefeated,nike acg lunar terra arktos mens,air max 90 jordan camo,new balance 996 gold silver,nike free trainer 7.0 on sale
nudezings
#127619
cnbinke
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 07 2018 10:25:51
nike air max 1 all red,nike flyknit racer tokyo for sale,nike structure 20 green valley,nike air max thea red bronze,air jordan 31 low georgetown ontario,new balance 420 navy suede trainers
cnbinke www.cnbinke.com/
#127694
lisacnelson
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 07 2018 15:20:16
mens nike air max 2017 kpu running shoes,nike shox avenue white blue,air jordan 29 year of the goat for vendita uk,nike zoom pegasus 31 mens white,nike lunar force 1 idealo,nike air presto flyknit mens grey
lisacnelson www.lisacnelson.com/
#127714
usdish
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 09 2018 02:12:56
#127839
ssifaward
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 10 2018 23:55:46
picticipate, pjdengineering,
ssifaward www.ssifaward.com/
#127985
watchyourweb
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 13 2018 03:00:01
redriverangels, spacebeardev,
watchyourweb
#128102
dekorsee
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2018 11:05:48
nike cortez brown,nike kd 8 gray kid,nike air max 2013 leather black,jual sepatu adidas neo original,jordan 1 yeezy dragon ball,nike air max ltd 2 plus velvet
dekorsee www.dekorsee.com/
#128350
moncler jackets mens on sale this week
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 15 2018 19:04:17
moncler coats mens yellow urine for sale82 jerricho cotchery jersey city nj49 chris sale jersey ukatlanta braves 3 dale murphy white throwback jersey
moncler jackets mens on sale this week www.losgatosdematt.com/monclerclearance_...ns-on-sale-this-week
#128458
canada goose solaris redwood empire
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 16 2018 01:46:09
ray ban rb2132 blue rubber for saleair jordan eclipse chukka rot modsair jordan future gr氓 woolflyknit roshe run charcoal zoom
canada goose solaris redwood empire www.laserhairremovalsantaana.com/canadag...laris-redwood-empire
#128610
air max nomo
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 16 2018 17:38:53
nike zoom all out flyknit white purplenike flyknit lunar 3 sports direct linkflyknit trainer acg sp anthracite meaningair jordan retro 14 womens purple white
air max nomo www.milleniallending.com/cheap-store/air-max-nomo
#128856
educateinvest
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 16 2018 23:53:45
nike roshe run iguana olive green black white,2015 new balance green,nike air max 2016 gris plata,adidas superstar scarpe fiore,air max 90 essential black,nike dunk sky high essential black
educateinvest www.educateinvest.com/
#128936
adidas neo men shoes
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 17 2018 11:30:02
air max 95 greedy nikenike kobe 7 yin yang for sale michiganreebok zig field magistrate all black rocknike air max 2015 mens grey color
adidas neo men shoes www.2halifaxvetcenter.com/release-date/adidas-neo-men-shoes
#129091
q917gblp
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 17 2018 13:09:43
nike air max 90 essential dark grey volt neon,mens nike cortez grey orange,nike dunk coraline for sale,nike internationalist grey suede,nike air max 2014 rose argent,nike huarache ultra white red,nike hyperdunk 2015 low orange gold,customize your own nike foamposite
q917gblp www.q917gblp.com/
#129114
cheap moncler jackets womens yellow key
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 18 2018 03:09:14
bon march茅 nike free 4.0 femmes blancnike sock dart breeze womens yellow pinknike kd 8 hombresnike free flyknit 3.0 womens red pink
cheap moncler jackets womens yellow key www.spectrumscienceinteractive.com/moncl...ts-womens-yellow-key
#129294
c6wunx94
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 18 2018 22:02:09
kobe 9 elite high kids,nike dunk sb low hemp bonsai,adidas zx flux schwarz rosa,adidas tubular runner orange green,nike air max 90 cool grey for sale,womens asics gel noosa tri 9 silver gold,nike kd 9 all red,jordan 12 limited edition macklemore
c6wunx94 www.c6wunx94.com/
#129587
wholesale www pandora bracelets uk com
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 19 2018 09:22:04
north face mens north country down jacket namenorth face heavenly down jacket pinknorth face womens apex bionic jacket weimaraner browndisney parks pandora charm exclusive mickeys sorcerers hat fantasia whole world shipping
wholesale www pandora bracelets uk com www.rms-mentoring.com/pandorawholesale_e...ora-bracelets-uk-com
#129725
nike air max flyknit bayan fiyat
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 19 2018 20:41:04
air jordan 12 ovo white for sale las vegasnike dunk sb high 9.5asics mens gel kayano 21 lightning white blackliquid gold air max 90 for sale
nike air max flyknit bayan fiyat www.endofyearbundle.com/cheap-store/nike...-flyknit-bayan-fiyat
#129831
air max 90 wei脽 dam盲nner australia
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 20 2018 10:07:53
discount is pandora rings real silverpandora rings for guyscheap pandora charms savannahpandora necklace turned black
air max 90 wei脽 dam盲nner australia www.weare-social.com/sneakerdiscount_de/...%c3%a4nner-australia
#129977
ugg 5803 w bailey button chocolate ganache
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 20 2018 15:43:14
nike cortez purple yellownike kd 8 todas oronike air max 95 mettoutic or paintair jordan 9 blu gituttio xanax
ugg 5803 w bailey button chocolate ganache www.referendumscottish.com/uggwholesale_...on-chocolate-ganache
#130032
nike free run womens 7.5
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 20 2018 21:05:38
nike roshe run blue sky ukjordan 1 black white and bluewmns nike free balanza pink blacknike cortez nm quickstrike
nike free run womens 7.5 www.von-den-whitedogs.com/cheap-shoes/nike-free-run-womens-7.5
#130084
nike zoom clear out 2 brun gr氓
Historia Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
May 21 2018 06:37:13
canada goose langford parka europe quizcanada goose victoria gebraucht mocanada goose solaris grey moviecoach leather crossbody bag nordstrom credit
nike zoom clear out 2 brun gr氓 www.teamupwithbryan.com/trainerssale_no/...-out-2-brun-gr%c3%a5
#130150
There are too many comments to list them all here. See the forum for the full discussion.
Quick Post

Enter code here  

Discuss this item on the forums. (739 posts)
Mapa Strony
Artefico - projektowanie stron internetowych, usługi informatyczne, instalacje alarmowe i monitoring